BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Su Rugsėjo 1-ąją

2007 m. rugsėjo 1-ąją Židikų M. Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje prasidėjo nauji mokslo metai. 08:30 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Židikų klebonas V. Vaidila aukojo Šv. Mišias, po jų visi mokyklos mokiniai susirinko sporto salėje. Su naujais mokslo metais sveikino direktorė R. Širvinskienė, pavaduotoja L. Bartkuvienė, mokytojai, mokinių parlamento narė ir kiti. Renginio metu grojo maesto J. Vaišvila. Gerbiami Židikų mokyklos mokiniai, sveikiname jus su naujų mokslo metų pradžia ir linkime visokeriopos sėkmės!

Rodyk draugams

Artėja mokslo metai

Nenumaldomai artėja mokslo metų pradžia. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje mokslo metai prasidės kaip ir įprasta - rugsėjo 1-ąją dieną. Iš pradžių visi mokiniai 08:30 susirinks į Židikų bažnyčią, kur Šv. Mišias aukos Židikų klebonas kun. Vytautas Vaidila. Maždaug 9:30 po iškilmingo palaiminimo mokiniai rinksis prie savo mokyklos kur išklausys direktorės, mokytojų ir atvykusių svečių kalbas. Pasibaigus oficialiajai daliai kiekvienos klasės mokinai įžengs į atsinaujinusią mokyklą kur susitiks su savo klasės auklėtojais ir bendraklasiais.

Rodyk draugams

Sutvirtinimo sakramentas

2007 m. rugpjūčio 8 d. Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas Boruta teikė Sutvirtinimo sakramentą 36 vaikams, kurių dauguma buvo židikiškiai, besimokantys Židikų M. Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje. Kartu su vyskupu atvyko Telšių vyskupijos kurijos sekretorius kun. Ramūnas Norkus, ir vyskupo pagalbininkas Viktoras Dirvonskis. Kartu su vyskupu ir kurijos sekretoriumi Šv. Mišias aukojo ir Židikų klebonas kun. Vytautas Vaidila. Šv. Mišiose dalyvavo ir buvęs Židikų M. Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokinys, dabar Telšių kunigų seminarijos II kurso studentas Donatas Liutika. Sveikiname visus Sutvirtintuosius, jų Sutvirtinimo tėvelius ir visus artimuosius ir linkimę sėkmingai laikytis duotų pažadų ir gauti Šventosios Dvasios dovanų.

Rodyk draugams

III laidos abiturientų susitikimas

2007 m. liepos 28 d., Šeštadienį Židikų M. Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje susitiko III laidos abiturientai, mokyklą baigę prieš 50 metų. Susitikime dalyvavo ne tik buvę Židikų mokyklos III laidos moksleiviai, bet ir jų auklėtoja Ieva Olberkienė bei mokyklos direktorė Rima Širvinskienė. Susitikimas vyko tradicinių Židikuose, Šv. Onos atlaidų išvakarėse.

Rodyk draugams

Šaulių stovykla

2007 m. liepos 9 d. Židikų m. Pečkauskaitės vidurinės moyklos stadione prasidėjo Šaulių stovykla. Liepos 10 d. įvyko stovyklos atidarymas, įvyko Šv. Mišios, kurias vedė iš Mažeikių atvykęs kunigas T. Jonušas ir į Šaulių organizaciją įstoti norintis Pranciškonų venuolis brolis kun. Saulius Bytautas. Stovykla tęsis savaitę.

Rodyk draugams

Lietuvos Jaunimo Dienos

2007 m. birželio 30 d. - liepos 1 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos Jaunimo Dienos (LJD). Jose dalyvavo ir 10 mūsų mokyklos mokinių bei vadovė, tikybos mokytoja V. Petkevičienė. Židikų mokyklos mokiniai buvo apgyvendinti Klaipėdos Simono Dacho vidurinė mokykloje, kartu su kitais dalyviais iš Mažeikių dekanato. LJD visiems važiavusiems labai patiko, visi pasisėmė naujų žinių, susirado naujų draugų ir pagilino savo tikėjimą. Už kelionę esame dėkingi Židikų parapijos klebonui V. Vaidilai, tikybos mokytai V. Petkevičienei, vairuotojui A. Uikiui ir visiems, kurie prisidėjo prie to, kad išvyktume į šį nuostabų renginį.

Rodyk draugams

Vyksta stovykla “Atgaja”

Vos tik pasibaigus mokslo metams keliolika Židikų mokyklos mokinių 2007 m. 18 d. vėl susirinko į savo mokyklą, bet jau nebe mokytis, o dalyvauti kasmetinėje stovykloje “Atgaja”. Šioje stovykloje dalyvauja vaikai nuo 6 iki 11 klasių. Stovykloje mokiniai žaidžia, linksminasi, vyksta į įvairias išvykas.

Rodyk draugams

Baigėsi mokslo metai!

Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinėje mokykloje, kaip ir kitose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2007 m. birželio 15 d. baigėsi mokslo metais, tiesa vasara dar vyks dešimtokų pagrindinio ugdymo aigimo pažymėjimų, o dviliktokų atestatų įteikimai.

Rodyk draugams

Dešimtokų išleistuvės

2007 m. birželio 1 d., prieš pat pagrindinio ugdymo patikrinimus, devintokai surengė dešimtos klasės moksleiviams išleistuves-paskutinį skambutį. Išleistuvių metu buvo įteiktos nominacijos dešimtokams, devintokai sugalvojo įvairių rungčių ir žaidimų, taippogi šnekėjo mokyklos direktorė R. Širvinskienė, žodį gavo ir patys dešimtokai.

Rodyk draugams

The Spring Day in Europe maratonas

2007 m. gegužės 25 d.  įvyko jau trečias tradicinis mūsų mokyklos moksleivių ir mokytojų bėgimo maratonas apie Židikų miestelį. Šiemet jis buvo skirtas paminėti Pavasario dienai ES. Jaunesniųjų bėgikų amžiaus grupėje laimėjo A. Žabaliūnas, tarp vyresniųjų geriausias buvo G. Žutautas. Nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti diplomais ir įvairiais prizais.

Rodyk draugams